Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

GONKA.PL

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i Warunki na jakich Sklep internetowy GONKA.PL prowadzi sprzedaż detaliczną za pomocą strony internetowej gonka.pl
 2. Właścicielem sklepu GONKA.PL jest Michał Hejduk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

GONKA – Michał Hejduk

ul. Na Górce 2

96-321 Żelechów

NIP 534-232-21-69

REGON 36-70-87-287

Nr rachunku bankowego: IDEA BANK 96 1950 0001 2006 0022 9941 0001

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Ceny podane w Sklepie GONKA.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz zostały określone w walucie polskiej (PLN).
 3. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Właściciela sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie GONKA.PL są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 2

Rejestracja i zamówienie

 1. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zamówienia za pośrednictwem formularza oraz potwierdzeniem pełnoletności.
 2. Klient dokonuje rejestracji wpisując co najmniej swoje imię, nazwisko i adres email.
 3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i jest koniecznym warunkiem do złożenia zamówienia.
 4. Zamówienie w Sklepie może zostać złożone poprzez prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie GONKA.PL
 5. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar i kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 
 7. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu GONKA.PL.  
 8. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku (dalej: Dni robocze) po godz. 15 oraz w soboty, niedziele i święta będą przetwarzane oraz realizowane w najbliższym dniu roboczym.
 9. Sklep pracuje wyłącznie w Dni robocze od godz. 9.00 do godz. 20.00.
 10. W przypadku niedostępności produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz innych możliwościach realizacji zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane osoby składającej zamówienie są niepełne i uniemożliwiają Sprzedawcy wykonanie Umowy Sprzedaży.

 

§ 3

Dostawa

 1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na wskazany przez Klienta adres w formularzu. 
 2. Zamówione w Sklepie towary wysyłane są do 72 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie sprzedającego – jeżeli dniem następującym po dniu zaksięgowania wpłaty jest Dzień roboczy. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu
 3. Koszt dostawy podawany jest w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki, wartości zamówienia oraz kraju dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów magazynowych lub okoliczności od niego niezależnych.

 

§ 4

Wymiana i zwrot

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia od umowy, który dołączany jest do wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jedynie w przypadku, kiedy towar nie był używany. Do przesyłki zwrotnej Klient odstępujący od umowy dołącza czytelnie podpisane i poprawnie wypełnione oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Towar prosimy odesłać na adres: GONKA – Michał Hejduk, ul. Na Górce 2, 96-321 Żelechów. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez Klienta płatności za zakupiony towar.
 6. Wszystkie koszty związane z przesyłką towaru w celu jego zwrotu lub wymiany ponosi Klient.

 

§ 5

Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Właściciel sklepu GONKA.PL ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym GONKA.PL może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 3. Dostarczenie reklamowanego produktu, wraz z opisem przyczyn jego zwrotu oraz dowodem jego zakupu w sklepie internetowym GONKA.PL (lub jego kopią), jest niezbędną podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 4. 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§ 6

Dane osobowe

 1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r.
 2. Sprzedający GONKA – Michał Hejduk, ul. Na Górce 2, 96-321 Żelechów, NIP 534-232-21-69, REGON 36-70-87-287 zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Michał Hejduk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GONKA – Michał Hejduk z siedzibą w Żelechowie przy ul. Na Górce 2, 96-321 Żelechów, NIP 534-232-21-69, REGON 36-70-87-287.

4. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie GONKA.PL 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom.

6. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli:

"Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez GONKA – Michał Hejduk w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji  o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych."

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie GONKA.PL
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz ich modyfikacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 4. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w tym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.


*

Bądź na bierząco, zapisz się na newsletter